Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE ADMIRAL YACHT CLUB KARTICE

 

1. ADMIRAL YACHT CLUB kartica

1.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartica je kartica zvestobe, ki imetnikom omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo ob nakupu storitev kluba na območju Republike Slovenije, Republike Hrvaške, in drugod kjer deluje klub.

2. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice

2.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba. Pravna oseba lahko pridobi ADMIRAL YACHT CLUB ki pa je omejena na zakonitega zastopnika podjetja. V kolikor je zakonitih oseb pravne osebe več, potem pravna oseba določi kdo bo nosilec kartice ugodnosti ( kartica je je omejena na eno osebo ). Ne glede na določbo te točke lahko ADMIRAL YACHT CLUB v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga sponzorstva, podeli lahko ADMIRAL YACHT CLUB kartico tudi pravni osebi, ki ima več zakonitih zastopnikov pravne osebe vsem zakonitim zastopnikom pravne osebe kot tudi njihovim zaposlenim.

2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno ADMIRAL YACHT CLUB kartico. Posamezna fizična oseba z enakimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum …), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, dodatne ADMIRAL YACHT CLUB kartice ne more pridobiti. Posamezna fizična oseba ima lahko le eno ADMIRAL YACHT CLUB kartico s svojimi osebnimi podatki.

3. Izdajatelj

3.1. Izdajatelj in lastnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice je družba ZEUS d.o.o., Cankarjeva ulica 23, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: ZEUS).

4. Splošni pogoji poslovanja

4.1. Za pridobitev in uporabo ADMIRAL YACHT CLUB kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.admiral-yc.com..

4.2. ZEUS si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki ADMIRAL YACHT CLUB kartice bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.admiral-yc.com.. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike ADMIRAL YACHT CLUB kartice po preteku 8 (osmih ) dneh od dne objave spremembe.

5. Uporaba

5.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartico lahko imetnik uporablja povsod kjer ima klub sklenjene partnerske pogodbe o ugodnostih na območju Republike Slovenije.

5.2. Imetnik lahko ADMIRAL YACHT CLUB kartico uporablja za nakup storitev na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1.. Imetnik sme ADMIRAL YACHT CLUB kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe storitev in blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost oddajanja ali charter kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor ZEUS ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.

5.3. ADMIRAL YACHT CLUB kartica se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja tako za kartico v plastični obliki kot tudi za nalepke s črtno kodo kartice, ki jih kupec pridobi ob prevzemu kompleta ADMIRAL YACHT CLUB kartice, e-kartice ADMIRAL YACHT CLUB (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji ADMIRAL YACHT CLUB). Imetnik lahko ugodnosti ADMIRAL YACHT CLUB kartice uporablja s posredovanjem kartice v plastični obliki, katerekoli nalepke s črtno kodo kartice, e-kartice (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji ADMIRAL YACHT CLUB) in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij ob predložitvi ADMIRAL YACHT CLUB kartice (v katerikoli od naštetih oblik). Kartico v plastični obliki, nalepke s črtno kodo kartice, e-kartico (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji ADMIRAL YACHT CLUB) in/ali kupone s črtnimi kodami prodajnih akcij lahko imetnik na lastno odgovornost posreduje v uporabo tudi izbranim osebam, pri čemer ZEUS ne prevzema odgovornosti za uporabo ADMIRAL YACHT CLUB kartice, nalepk s črtno kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij prinosnika.

6. Pridobitev ADMIRAL YACHT CLUB kartice

6.1. Na sedežu ADMIRAL YACHT CLUB ter drugih mestih.

6.1.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartico je mogoče pridobiti z izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo prijavitelj pridobi na sedežu kluba (v nadaljevanju: prijavna mesta).

6.1.2. ADMIRAL YACHT CLUB kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi ZEUS na pristopni izjavi posreduje naslednje pravilne osebne podatke: ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov, številko mobilnega telefona, ter drugih podatkov, ki so navedeni na pristopni izjavi, podpiše obrazec in hkrati dovoli zbiranje ter uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupljenih storitvah. Pri posredovanju podatkov za pridobitev ADMIRAL YACHT CLUB kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov ADMIRAL YACHT CLUB kartice v podjetju ZEUS lahko vodi le pri enem imetniku ADMIRAL YACHT CLUB kartice. ZEUS bo z dovoljenjem prijavitelja navedene podatke uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih; podatki se bodo uporabljali tudi za namene proučevanja nakupovalnih navad in posledično neposrednega trženja ter za namene iz 7. točke teh Splošnih pogojev.

6.1.3. Po oddaji izpolnjene in podpisane pristopne izjave prijavitelj prejme en komplet ADMIRAL YACHT CLUB kartice. Komplet vsebuje eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo.

6.1.4. Podatki o imetniku kartice bodo v roku 30 (tridesetih) dni zabeleženi v računalniški sistem pod pogojem, da je pristopnica skladno s točko 6.1.2. pravilno izpolnjena.

6.2. Registracija prek digitalnih kanalov (spletna stran, aplikacija idr.)

6.2.1. Prijavitelj lahko pridobi ADMIRAL YACHT CLUB kartico tudi prek elektronske prijave in registracije preko digitalnih kanalov.

6.2.2. Prijavitelj mora izpolniti obrazec in posredovati pravilne osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, naslov prebivališča, država, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) ter hkrati dovoliti zbiranje ter uporabo osebnih podatkov ter podatkov o nakupljenih storitvah in izdelkov in potrditi seznanjenost s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

6.2.3. Po oddani prijavi prejme na elektronski naslov, ki ga je vnesel v prijavni obrazec, elektronsko pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo ADMIRAL YACHT CLUB kartice. V primeru, da ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave, profila elektronske ADMIRAL YACHT CLUB kartice ni več mogoče aktivirati. V primeru, da profil ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani za potrebe spletne registracije, izbrišejo V primeru, da gre za prijavitelja, ki želi imeti na kartici zaveden status upokojenca, mora dokazilo o statusu upokojenca predložiti na prijavnem mestu. Po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme prijavitelj z območja Republike Slovenije elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu, elektronsko sporočilo z elektronsko ADMIRAL YACHT CLUB kartico in MMS-sporočilo z elektronsko ADMIRAL YACHT CLUB kartico (e-kartica ADMIRAL YACHT CLUB). Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji ADMIRAL YACHT CLUB računa prejme elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu in elektronski sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB. Ne prejme pa MMS-sporočila in ADMIRAL YACHT CLUB kartice po pošti.

6.2.4. Najkasneje v roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na digitalnih kanalih, imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki je iz Republike Slovenije, prejme na dom ADMIRAL YACHT CLUB kartico v fizični obliki (prijavitelj prejme en komplet ADMIRAL YACHT CLUB kartice – eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije d.d. ZEUS ne prevzema odgovornosti.

6.2.5. Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji prejme elektronsko sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB in tretje elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Ne prejme pa MMS-sporočila in ADMIRAL YACHT CLUB kartice po pošti.

6.2.6. Podatki o imetniku kartice bodo takoj po zaključenem elektronskem postopku prijave zabeleženi v računalniškem sistemu pod pogojem, da je pristopnica skladno s točko 6.2.2. pravilno izpolnjena.

7. Osebni podatki

7.1. Član s svojim podpisom na pristopni izjavi in z elektronsko registracijo preko digitalnih kanalov za pridobitev ADMIRAL YACHT CLUB kartice dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na pristopni izjavi, in jih elektronsko obdela. Član odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih, povezanih z uporabo ADMIRAL YACHT CLUB kartice, in drugih elektronskih obrazcih resnični in točni. ZEUS ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

7.2. ZEUS bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 6. teh Splošnih pogojev kot tudi neobvezne podatke na pristopni izjavi oz. na elektronskem obrazcu prijave sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

7.3. ZEUS bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki ADMIRAL YACHT CLUB kartice izpolnili ter posredovali v zvezi z lastništvom ADMIRAL YACHT CLUB kartice, povezoval s podatki o nakupih in transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov družbe ZEUS in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani in segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. ZEUS bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice posredoval na pristopni izjavi oz. drugih elektronskih obrazcih, osebne podatke ( ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, elektronski naslov, status upokojenca, številko mobilnega telefona) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).

7.4. ZEUS bo osebne podatke iz prejšnje točke uporabil tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh Splošnih pogojev. ZEUS bo prav tako osebne podatke iz prejšnje točke uporabil v primeru morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika ADMIRAL YACHT CLUB kartice.

7.5. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način (npr. prek elektronskega naslova) obvestiti imetnika ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki je to zahteval. V primeru popravka prijave oz. odjave na obveščanje prek mobilne aplikacije oz. spletne strani imetnik navedenega obvestila ne bo dobil.

7.6. V primeru, da imetnik zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje članstva (postopek je opisan v 12. točki Splošnih pogojev poslovanja). ZEUS mora vrniti ADMIRAL YACHT CLUB kartico, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, ZEUS pa ga odjavi iz baze imetnikov ADMIRAL YACHT CLUB kartice. V primeru odjave na spletni strani ali na mobilni aplikaciji se osebni podatki izbrišejo potem, ko imetnik potrdi aktivacijsko sporočilo, ki ga pred izbrisom podatkov dobi po elektronski pošti. V primeru, da je bila kampanja za neposredno trženje pripravljena pred izbrisom podatkov, obstaja verjetnost, da bo imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice kljub temu prejel še zadnjo kampanjo iz neposrednega trženja.

7.7. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, elektronski naslov, mobilna številka). V okviru posamezne aplikacije obstaja možnost prijave/odjave potisnih sporočil, ki jih imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice poljubno regulira.

8. Ugodnosti

8.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.admiral-yc,com, oz. jih prejme na domači naslov, po elektronski pošti , na mobilni telefon ali na mobilni aplikaciji.

8.2. Ugodnosti, ki jih omogoča ADMIRAL YACHT CLUB kartica, so lahko imetniku individualno prilagojene, se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.

9. Uporaba digitalnih kanalov za obstoječe imetnike kartice

9.1. Digitalni kanali predstavljajo vstopno točko, kjer je imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice prek spleta seznanjen z ugodnostmi, stanjem na kartici, lahko pa tudi ureja svoje podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji ter izvaja druge pomembne spremembe s svojo ADMIRAL YACHT CLUB kartico.

9.2. Dostop do portala ADMIRAL YACHT CLUB je mogoč z elektronskim naslovom in geslom.

9.3. V kolikor obstoječi imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice želi uporabljati posamezni digitalni kanal, mora opraviti registracijo.

9.4. Prek posamičnega digitalnega kanala mora vnesti serijsko številko kartice (na mobilni aplikaciji možen vnos črtne kode kartice) in rojstni datum. V kolikor se podatki ujemajo s podatki v obstoječi bazi, bo lahko spremenil podatke in dodal naslov elektronske pošte ter še enkrat potrdil seznanjenost s Splošnimi pogoji za imetnike ADMIRAL YACHT CLUB kartice. Nato bo po elektronski pošti prejel aktivacijsko sporočilo z unikatno kodo. Ko bo potrdil povezavo, bo registriran na spletni strani in v mobilni aplikaciji. Tak imetnik ne prejme nove elektronske kartice.

10. Sprememba podatkov

10.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopni izjavi oz. na kateremkoli obrazcu ali prek digitalnih kanalov v zvezi s prijavo in uporabo ADMIRAL YACHT CLUB kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. To stori z izpolnitvijo obrazca Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih. Izpolnjen in podpisan obrazec imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice posreduje na katerokoli prijavno mesto.

10.2. Spremenjene podatke bo ZEUS pri spremembi podatkov, posredovanih na vlogi v poslovalnici oz. po pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema spremembe na prijavnem mestu, v primeru spremembe podatkov prek digitalnega kanala pa takoj.

10.3. Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi neposredno prek digitalnih kanalov. Za uporabo posameznega digitalnega kanala mora imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto in geslom za dostop do digitalnih kanalov.

10.4. V primeru spremembe mobilne številke se podatki, ki so posredovani za namene uporabe ADMIRAL YACHT CLUB e-kartice, SMS/MMS-obveščanja ter aplikacije ADMIRAL YACHT CLUB iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno.

10.5. Sprememba imena oz. imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju sedanjega/trenutnega imetnika ADMIRAL YACHT CLUB kartice.

11. Menjava kartice in prenos dobroimetja ter drugih ugodnosti

11.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, ko želi imetnik kartice nov komplet ADMIRAL YACHT CLUB kartice, izpolni in podpiše obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih in odda na kateremkoli prijavnem mestu. Po oddaji izpolnjenega in podpisanega obrazca prejme imetnik nov komplet ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki imetnika izgubljene kartice bremeni strošek izdelave.

11.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki ga je imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani drugih oseb, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo ADMIRAL YACHT CLUB kartico. Stara ADMIRAL YACHT CLUB kartica preneha veljati.

11.3. Menjavo kartice in prenos dobroimetja je mogoče izvesti tudi prek digitalnih kanalov.

11.4. Imetnik kartice, ki živi v Republiki Sloveniji, po uspešno izvedenem postopku zamenjave kartice prejeme na dom ADMIRAL YACHT CLUB novo kartico v fizični obliki, elektronsko sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB in MMS-sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki ni rezident Republike Slovenije, prejeme ob zamenjavi kartice elektronsko sporočilo z elektronsko ADMIRAL YACHT CLUB kartico in tretje elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Na dom in v obliki MMS-sporočila nove kartice ne bo prejel.

11.5. V primeru, da je ADMIRAL YACHT CLUB kartica imetniku odtujena, ZEUS ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti ADMIRAL YACHT CLUB kartice s strani tretjih oseb.

11.6. V primeru menjave ADMIRAL YACHT CLUB kartice se podatki, ki so posredovani za namene uporabe ADMIRAL YACHT CLUB e-kartice, SMS/MMS-obveščanja ter aplikacije ADMIRAL YACHT CLUB iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja ne spremenijo samodejno. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice mora v primeru menjave kartice ponovno izvesti postopek, naveden v 14. oz. 15. točki Splošnih pogojev poslovanja.

11.7. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku. V primeru, da imetnik kot podatke za nadomestno kartico navede podatke druge osebe, ZEUS izda kartico novemu imetniku.

12. Odjava oz. prenehanje članstva

12.1. V primeru, da želi imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice odjaviti kartico, mora izpolniti in podpisati obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi na sedežu kluba oziroma na spletni strani, ter ga posredovati kateremukoli prijavnemu mestu v skladu s točkama 7.5. in 7.6. Splošnih pogojev poslovanja.

12.2. Po posredovanju obrazca Prenehanje članstva na prijavnemu mestu na sedežu kluba se lastništvo kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku ADMIRAL YACHT CLUB kartice pa se izbrišejo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave. Morebitno dobroimetje oz. neizkoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na ADMIRAL YACHT CLUB kartici v trenutku odjave, pa se izničijo.

12.3. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice lahko kartico odjavi tudi prek digitalnega kanala. Za uporabo portala ADMIRAL YACHT CLUB mora imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice in mobilne aplikacije razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto. Imetnik mora to odjavo potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v svoj elektronski predal. Lastništvo kartice se ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku ADMIRAL YACHT CLUB kartice pa se izbrišejo po potrditvi odjave. Morebitno dobroimetje oz. neizkoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na ADMIRAL YACHT CLUB kartici v trenutku odjave, se izničijo.

12.4. Ob prenehanju članstva imetnik ne more več uporabljati ugodnosti na podlagi lastništva ADMIRAL YACHT CLUB kartice.

13. Upokojenci

13.1. Član, ki ima status upokojenca, lahko ob predložitvi potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali kakršnegakoli drugega dokazila o statusu upokojenca pridobi ADMIRAL YACHT CLUB kartico za upokojence, s katero je mogoče uveljavljati in koristiti ugodnosti, namenjene upokojencem. Član mora ob ustrezni izpolnitvi obrazca Pristopna izjava, Nadomestilo izgubljene kartice ali obrazca Sprememba osebnih podatkov na prijavnem mestu na vpogled predložiti navedeno potrdilo, sicer se njegova kartica obravnava kot običajna ADMIRAL YACHT CLUB kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. Statusa upokojenca ni mogoče urediti prek digitalnih kanalov, temveč le neposredno na prijavnem mestu.

13.2. ZEUS si pridržuje pravico do prehodnega obdobja največ 15 (petnajst) dni za ažuriranje podatkov o pridobitvi statusa upokojenca. Upokojenec, ki je imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice za upokojence, lahko ugodnosti za upokojence koristi po preteku 30-dnevnega roka od dneva posredovanja potrdila o statusu upokojenca, v kolikor odda obrazec Pristopna izjava oz. po poteku 15 (petnajst) dni od dneva oddaje obrazca Nadomestilo izgubljene kartice ali Sprememba osebnih podatkov.

14. ADMIRAL YACHT CLUB e-kartica in SMS/MMS-obveščanje

14.1. ZEUS omogoča imetnikom ADMIRAL YACHT CLUB kartice ADMIRAL YACHT CLUB program zvestobe z mobilnimi telefoni. ADMIRAL YACHT CLUB program zvestobe je mogoče uporabljati le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil.

14.2. Vsi imetniki ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki so registrirani na portal ADMIRAL YACHT CLUB, lahko na portalu ADMIRAL YACHT CLUB pridobijo ADMIRAL YACHT CLUB e-kartico v obliki MMS sporočila. Dodaten pogoj za pridobitev e-kartice je številka mobilnega telefona, ki jo je imetnik navedel na enem od naših obrazcev ADMIRAL YACHT CLUB oz. je dodal preko enega izmed digitalnih kanalov.

14.3. Imetniki kartice dobivajo SMS- oz. MMS-sporočila, v katerih so splošna obvestila, kuponi s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup storitev in izdelkov, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.

14.4. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu oz. na vpogled pri blagajni predloži SMS sporočilo s posamezno ugodnostjo. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.

14.5. ADMIRAL YACHT CLUB e-kartico in SMS- oz. MMS-sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, plača ZEUS. Sporočila, ki jih pošlje imetnik kartice, pa se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev.

14.6. ADMIRAL YACHT CLUB e-kartico prejmejo prijavitelji z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki skladno s točko 6.2. teh pravil pristopijo k imetništvu ADMIRAL YACHT CLUB kartice ali izvedejo zamenjavo ADMIRAL YACHT CLUB kartice preko spletne strani in mobilne aplikacije.

14.7. Kakovost branja e-kartice in kuponov je odvisna od velikosti ekrana in vrste mobilnega telefona. ZEUS ne odgovarja za kakovost branja e-kartice.

14.8. Uporaba ADMIRAL YACHT CLUB e-kartice in SMS/MMS-obveščanje delujeta le na območju Republike Slovenije.

14.9.V primeru, da imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice ne želi več prejemati SMS oz. MMS sporočil z obvestili in/ali ugodnostmi, bo odjava od prejemanja sporočil izvedena v roku 15 dni (tudi če je odjava izvedena preko digitalnih kanalov).

14.10. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

1. Sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.2.

2. ZEUS ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

iii. ZEUS ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki.

iv. ZEUS ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS …).

v. ZEUS ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter ne odgovarja za primere višje sile.

15. Mobilna aplikacija ADMIRAL YACHT CLUB

15.1. Imetniki ADMIRAL YACHT CLUB kartice lahko prek spletnih strani ponudnikov mobilnih aplikacij (npr. https://market.android.com/, http:/itunes.apple.com/si/app/) brezplačno naložijo na svoj mobilni telefon mobilno aplikacijo ADMIRAL YACHT CLUB, prek katere lahko dostopajo do obvestil, ugodnosti, menjave ADMIRAL YACHT CLUB kartice, urejanja podatkov in drugih funkcij.

15.2. Aplikacijo lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita mobilna aplikacija ADMIRAL YACHT CLUB.

15.3. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice lahko v aplikaciji ADMIRAL YACHT CLUB uporablja povezavo » ADMIRAL YACHT CLUB «, do katere imajo dostop le registrirani uporabniki portala ADMIRAL YACHT CLUB. V primeru, da uporabnik aplikacije še ni registriran na portal ADMIRAL YACHT CLUB, se lahko registrira tudi s pomočjo aplikacije, tako da uporabi povezavo »Registriraj se« ali »Nimam ADMIRAL YACHT CLUB kartice«. Uporabnik aplikacije se lahko registrira le v primeru, da je posredoval elektronski naslov ter dovolil obveščanje prek elektronske pošte ali mobilnega telefona.

15.4. Prijavitelj lahko pridobi ADMIRAL YACHT CLUB kartico tudi prek prijave in registracije na mobilni aplikaciji. Prijavitelj mora izpolniti obrazec in posredovati osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, naslov prebivališča, država, elektronska pošta, številka mobilnega telefona) ter hkrati dovoliti zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter podatkov o nakupljenih izdelkih in storitvah. Potrditi mora tudi seznanjenost s temi splošnimi pogoji poslovanja. Po oddani prijavi prejme na naslov elektronske pošte, ki jo je vnesel v prijavni obrazec, elektronsko pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo ADMIRAL YACHT CLUB kartice. V primeru ne potrditve unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (tri) dni od dneva elektronske prijave profila elektronske ADMIRAL YACHT CLUB kartice ni več mogoče aktivirati. Neaktivni osebni podatki se izbrišejo v roku 7 (sedem) dni. Kartica, ki jo prijavitelj pridobi na mobilni aplikaciji, je običajna ADMIRAL YACHT CLUB kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. V primeru, da gre za prijavitelja, ki želi imeti na kartici zaveden status upokojenca, mora dokazilo o statusu upokojenca predložiti na prijavnem mestu. Po uspešni aktivaciji ADMIRAL YACHT CLUB računa prejme prijavitelj, ki je s področja Republike Slovenije, elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Hkrati prejme elektronsko sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB in MMS-sporočilo z elektronsko ADMIRAL YACHT CLUB kartico (e-kartica ADMIRAL YACHT CLUB). Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji ADMIRAL YACHT CLUB računa prejme elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu in elektronsko sporočilo z e-kartico ADMIRAL YACHT CLUB. Ne prejme pa MMS-sporočila ter ADMIRAL YACHT CLUB kartice po pošti. Najkasneje v roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na mobilni aplikaciji imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice, ki je z območja Republike Slovenije, prejme na dom ADMIRAL YACHT CLUB kartico v fizični obliki (prijavitelj prejme en komplet ADMIRAL YACHT CLUB kartice – eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo.

15.5. Po poteku 7-dnevnega roka od dneva elektronske prijave profila elektronske ADMIRAL YACHT CLUB kartice ni mogoče več aktivirati.

15.6. V roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na spletni strani imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice prejme na dom ADMIRAL YACHT CLUB kartico v fizični obliki.

15.7. Z vstopom v izbiro enega od digitalnih kanalov imetnik kartice dostopa do kuponov s črtno kodo in drugih ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.

15.8. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom s črtno kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.

15.9. V mobilni aplikaciji se zbirajo in analizirajo podatki o uporabi programa (analitika) – uporablja se Adobe Marketing Cloud – Analytics. V mobilno aplikacijo je integrirano orodje za sporočanje o napakah delovanja programa (sesutje aplikacije), ki zbira podatke o aparatu (verzija OS …) in aplikaciji – Crashlytics. Če imetnik na svojem telefonu dovoli, program uporablja lokacijske podatke za posredovanje potisnih sporočil in informacij.

16. Veljavnost ADMIRAL YACHT CLUB kartice

16.1. ADMIRAL YACHT CLUB kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika.

16.2. ZEUS sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru kršitve teh Splošnih pogojev.

17. Koriščenje dobroimetja in ostalih ugodnosti

17.1. Imetnik ADMIRAL YACHT CLUB kartice lahko dobroimetje, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu in je naloženo na ADMIRAL YACHT CLUB kartici, koristi najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

17.2. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, ZEUS imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova ADMIRAL YACHT CLUB kartice, e-kartice, SMS/MMS-obveščanja in mobilne aplikacije ADMIRAL YACHT CLUB.

18. Zlorabe

18.1. ZEUS kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe ADMIRAL YACHT CLUB kartice in ni dolžan preverjati identitete člana.

19.Komuniciranje

19.1. ZEUS bo imetnike kartice o svojih novostih, ugodnostih in anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartice. Z imetniki kartice, ki so tuji državljani, pa bo ZEUS komuniciral izključno prek elektronske pošte.

20. Končna določba

20.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Trebnjem.

 

 

Trebnje, Januar 2016

ADMIRAL YACHT CLUB

 

 

ぺ ニス 増大 睡眠薬 シルデナフィル ぺ ニス 増大 サプリ カマグラ ゴールド ぺ ニス 増大 カマグラ ed 治療 薬 性病 症状 性病 症状
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
parajumper jakke woolrich jakke belstaff jakke peuterey jakke canada goose expedition parka dame barbour jakke canada goose expedition parka moncler jakke parajumper dame parajumpers canada parajumpers toronto duvetica jacket moncler praha canada goose bunda barbour bunda moncler bunda
nike shox hogan scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar Scarpe Reebok Adidas Scarpe nike sb Scarpe nike air force air jordan adidas scarpe Tacchi
Cialis Professional louis vuitton københavn hollister tiendas Levitra générique en ligne Originele Cialis kopen kamagra gel Viagra Generika kaufen online Brand Cialis timberland femme Priligy Generika Tabletten new balance rea Kaufen Kamagra Acheter Generic Levitra Oral Jelly viagra online kaufen Erfahrungen Generika Testpakete Originele Levitra kopen air jordan skor air jordan schweiz oakley frogskins baratas adidas nmd